Tillgänglighet

2013-03-22_123715

Bättre information för besökare med funktionshinder! Hur bred är ingången? Finns det en toalett som jag klarar av att besöka?

Klicka här för att få information om tillgängligheten i Dalsjöfors Folkets Park.

Ja – att vara funktionshindrad är inte alltid så enkelt…! Men sedan en tid pågår ett intensivt arbete bland många av Västsveriges besöksmål för att bättre beskriva hur de ser ut och fungerar just för besökare med funktionshinder.

Informationen om besöksmålet beskrivs utifrån fem svårigheter:
– Svårt att höra
– Svårt att se
– Svårt att röra sig
– Svårt att tåla vissa ämnen
– Svårt att tolka och bearbeta information

På så vis kan man som funktionshindrad få skräddarsydd information som gör att man själv kan fatta beslut om man har möjlighet att besöka det aktuella besöksmålet eller ej.

För att hitta de besöksmål som har tillgänglighetsinformation klickar man i rutan vid symbolerna  innan man gör sitt sök. Alla objekt med tillgänglighetsinformation visas då. För att få fram tillgänglighetsinformationen om ett visst besöksmål är det bara att följa symbolerna vidare tills man kommer fram till den aktuella sidan. Där söker man sedan information utifrån den eller de svårigheter man är intresserad av.

Klicka här för att få information om tillgängligheten i Dalsjöfors Folkets Park.