På gång i parken

Byggnadsföreningen Solidar

Har årsmöte den 21 juni kl 18.00 i Cafélokalen Dalsjöfors Folket Park

Dagordning enl stadgarna

Välkomna, Styrelsen