Info

Läs mer om historiken kring parken, vårt tillgänglighetsarbete för handikapp eller se vägbeskrivning för att hitta hit.

I samarbete med Attraktiva toarp, scouterna och ”vi bryr oss” har vi lyckats få pengar till att köpa kanoter för att hyra ut.

Om du vill hyra kanot, skicka ett mail till        dalsjoforsparken@telia.com       gärna ngn dag i förväg, så vidarebefordrar vi mailet till den som hyr ut kanoter