10-öres rummet

Mindre, trivsam lokal lämplig för sammankomster med upp till 7 personer.
Belägen i huvudbyggnadens bottenplan. Bokningstelefon 033-27 01 69 / 070-520 93 42