Blå rummet

blarum

Lokalen ligger i huvudbyggnadens bottenvåning.  Lämplig för sammankomst med 35 sittande.

Bokningstelefon 033-27 01 69 eller kontakta oss via mail