Hyra kanoter

Hej

I samarbete med Attraktiva toarp, scouterna och ”vi bryr oss” har vi lyckats få pengar till kanoter

om du vill hyra kanoter, skriv ett mail till        dalsjoforsparken@telia.com

gärna någon dag i förväg, så vidarebefordrar vi mailet till den person som har hand om uthyrningen